Producenci
Promocje
Tkanina bawełniana krople na czarnym 120g/m2
Tkanina bawełniana krople na czarnym 120g/m2
32,00 zł 17,00 zł
mb
Regulamin ważny od 2.02.2016 r.

Regulamin Sklepu Internetowego Szyciarnia.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Szyciarnia.pl jest Anna Michalak, os. Czecha 54/3, 61-288 Poznań.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową materiałów bawełnianych, dzianin, pasmanterii, dodatków krawieckich, produktów hand made za pośrednictwem sieci Internet.

 

DANE KONTAKTOWE

 

adres e-mail : szyciarnia@szyciarnia.pl|
tel: 660 066 495


adres do odbioru osobistego:

os. Lecha 43 (Orle Gniazdo), 61-249 Poznań

w godzinach: poniedziałek- piątek: 10:00- 18:00, sobota: 9:00 – 13:00,

po otrzymaniu potwierdzenia przygotowania zamówienia sme-em.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep Szyciarnia.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów). Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynu Sklepu) zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 3. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.
 5. W przypadku towarów sprzedawanych na metry bieżące (mb), możliwy jest zakup mniejszej ilość niż 1m.
  Chcąc kupić np. 20 cm, należy wpisać: 0.2 (zero-kropka/przecinek-dwa), jeśli to ma być np. 1,5m należy wpisać: 1.5 (jeden-kropka/przecinek-pięć). Można używać "przecinków".
 6. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Szyciarnia.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.
 7. Sklep prosi Klienta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 9. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym – gotówką, poprzez płatności internetowe, przelewem na konto Szyciarnia.pl
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze z odbiorem osobistym – po złożeniu zamówienia,
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej/Kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

 • termin otrzymania przesyłki = dostępność towaru + czas dostawy
 • w dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie SZYCIARNIA.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Klient wraz z zamówionym towarem , otrzymuje paragon zakupionych towarów. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta, w ciągu 7 dni od wystawienia paragonu ( faktury wystawiamy tylko na podstawie oryginału paragonu). Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem szyciarnia@szyciarnia.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską/firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy „Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany od odstąpieniu od umowy. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo oraz dowód sprzedaży – paragon fiskalny. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Szyciarnia.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie Szyciarnia.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (pisemnym opisem wady i paragonem fiskalnym). W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych. Zwrotowi i reklamacji podlega jednostka sprzedaży zgodna z zamówieniem, czyli jeśli został zakupiony 1mb tkaniny, należy zwrócić 1mb tej tkaniny. Sklep Szyciarnia.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem szyciarnia@szyciarnia.pl. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Szyciarnia.pl pokrywa Sklep w limicie najtańszej przesyłki. Koszty wysyłki do Szyciarnia.pl pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Wszystkie kody i akcje rabatowe dotyczą zakupów w Sklepie Internetowym. Nie są one realizowane w sklepie stacjonarnym. Wyjątkiem są zamówienia złożone przez www.szyciarnia.pl z odbiorem osobistym.

 

KOSZTY I TERMINY DOSTAW:

 

 1. Proponowane formy wysyłki i ich czas dostawy:

Wysyłka po przedpłacie na konto.

 1. Paczka do 30 kg:
  Kurier Pocztex – koszt 12,50 pln
 2. Wysyłka kurierem DPD - paczka do 30 kg- koszt 12 pln
 3. Wysyłka do paczkomatu In Post - paczka do 20 kg - koszt 8,90 pln
 4. Odbiór osobisty: 0zł (po potwierdzeniu przez Szyciarnia.pl realizacji zamówienia, drogą mailową bądź sms-em)
  Poznań, os. Lecha 43 (Orle Gniazdo)
  Poniedziałek - piątek: 10:00- 18:00, sobota: 9:00-13:00.

Wysyłka za granicę Polski jest naliczana indywidualnie, klient otrzymuje osobną informacje mailową o kosztach wysyłki Wysyłki są realizowane po dokonaniu przedpłaty na konto. Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem Dokładna cena wysyłki naliczana jest automatycznie podczas składania zamówienia i zależy od wagi zamówienia i wybranego sposobu płatności.

 

REKLAMACJA I ZWROTY:

 

 1. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, „pozbawionych zapachu” (np. kremy, perfumy). Zapakowane produkty należy odesłać na adres: Anna Michalak, os. Czecha 54/3, 61-288 Poznań
 2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów. PACZKI POBRANIOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
 3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie, będącej następstwem wadliwości materiałów, lub technologii wykonania.
 4. W przypadku niemożności lub nieopłacalności wykonania naprawy szkody nabywcy przysługuje prawo wymiany na nowy lub zwrot kosztów.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona po dostarczeniu towaru z dokładnym opisem usterki i paragonem fiskalnym zakupionego towaru. Nabywca dokonuje przesłania towaru na własny koszt.
 6. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, przechowywania i zanieczyszczeń);

- uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres: Anna Michalak, os. Czecha 54/3, 61-288 Poznań
 2. Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.
 3. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl