Producenci
Promocje
Tkanina bawełniana krople na czarnym 120g/m2
Tkanina bawełniana krople na czarnym 120g/m2
32,00 zł 17,00 zł
mb
Regulamin ważny do 1.02.2016 r.

Regulamin Sklepu Internetowego Szyciarnia.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Szyciarnia.pl jest Anna Michalak, os. Czecha 54/3, 61-288 Poznań.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową materiałów bawełnianych, dzianin, pasmanterii, dodatków krawieckich, produktów hand made za pośrednictwem sieci Internet.
 

DANE KONTAKTOWE

 

adres e-mail : kontakt@szyciarnia.pl|
tel: 660 066 495
adres do odbioru osobistego:
Św. Michała 24, 61-023 Poznań

w godzinach: poniedziałek- czwartek: 8:00- 15:30, piątek: 8:00 – 18:30.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep Szyciarnia.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów). Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynu Sklepu) zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 3. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.
 5. W przypadku towarów sprzedawanych na metry bieżące (mb), możliwy jest zakup mniejszej ilość niż 1m.
  Chcąc kupić np. 20 cm, należy wpisać: 0.2 (zero-kropka-dwa), jeśli to ma być np. 1,5m należy wpisać: 1.5 (jeden-kropka-pięć). Można używać także "przecinków".
 6. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Szyciarnia.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.
 7. Sklep prosi Klienta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 9. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym – gotówką, poprzez płatności internetowe, przelewem na konto Szyciarnia.pl
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze z odbiorem osobistym – po złożeniu zamówienia,
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
 11. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 12. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 13. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej/Kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
  • termin otrzymania przesyłki = dostępność towaru + czas dostawy
  • w dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 14. Wszystkie produkty oferowane w sklepie SZYCIARNIA.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 16. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 17. Klient ma prawo zażyczyć sobie dołączenie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta.
 18. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem kontakt@szyciarnia.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.
 19. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.
 20. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską/firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy „Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 21. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 22. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany od odstąpieniu od umowy. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo oraz dowód sprzedaży. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 23. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Szyciarnia.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie Szyciarnia.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 24. Zwrotowi i reklamacji podlega jednostka sprzedaży zgodna z zamówieniem, czyli jeśli został zakupiony 1mb tkaniny, należy zwrócić 1mb tej tkaniny.
 25. Sklep Szyciarnia.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem kontakt@szyciarnia.pl.
 26. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 27. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Szyciarnia.pl pokrywa Sklep w limicie najtańszej przesyłki. Koszty wysyłki do Szyciarnia.pl pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 28. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 29. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 30. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 31. Wszystkie kody i akcje rabatowe dotyczą zakupów w Sklepie Internetowym. Nie są one realizowane w sklepie stacjonarnym. Wyjątkiem są zamówienia złożone przez www.szyciarnia.pl z odbiorem osobistym.
 

KOSZTY I TERMINY DOSTAW:

 

 1. Proponowane formy wysyłki i ich czas dostawy:
  • Poczta Polska
   Paczka do 2 kg:
   Wysyłka ekonomiczna –  koszt 9,50 zł

   Wysyłka po przedpłacie na konto.
  • Paczka do 30 kg:
   Kurier Pocztex – koszt 12,00 zł
  • Odbiór osobisty: 0zł (po potwierdzeniu przez Szyciarnia.pl realizacji zamówienia, drogą mailową bądź sms-em)
   Poznań, ul . św. Michała 24
   Poniedziałek – czwartek: 8:00- 15:30, piątek: 7:30 – 18:30
 2. Wysyłka za granicę Polski jest naliczana indywidualnie, klient otrzymuje osobną informacje mailową o kosztach wysyłki
 3. Wysyłki są realizowane po dokonaniu przedpłaty na konto.
 4. Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem
 5. Dokładna cena wysyłki naliczana jest automatycznie podczas składania zamówienia i zależy od wagi zamówienia i wybranego sposobu płatności.
 

REKLAMACJA I ZWROTY:

 

 1. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, „pozbawionych zapachu” (np. kremy, perfumy). Zapakowane produkty należy odesłać na adres: Anna Michalak, os. Czecha 54/3, 61-288 Poznań
 2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów. PACZKI POBRANIOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
 3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie, będącej następstwem wadliwości materiałów, lub technologii wykonania.
 4. W przypadku niemożności lub nieopłacalności wykonania naprawy szkody nabywcy przysługuje prawo wymiany na nowy lub zwrot kosztów.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona po dostarczeniu towaru z dokładnym opisem usterki. Nabywca dokonuje przesłania towaru na własny koszt.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 7. uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, przechowywania i zanieczyszczeń);
 8. uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres: Anna Michalak, os. Czecha 54/3, 61-288 Poznań
 10. Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.
 11. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.
 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY:

 

 1.  Program lojalnościowy:
  Przy zakupie powyżej 150 pln, klient otrzymuje kupon na 10% rabatowy, ważny przez 30 dni.
 2.  Wyłączenia:
  – rabaty nie dotyczą produktów objętych promocją bądź wyprzedażą
  – rabaty nie obejmują kosztów wysyłki
  – rabaty nie łączą sie
  – zamówienia indywidualne
  – rabaty nie obowiazują u naszych partnerów

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl